Nowe obiekty sportowe w Bobowej

Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest wybudowanie obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone zostało również  wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do stadionu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości teren ten będzie objęty monitoringiem.

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została informacja, że nawierzchnia na części bieżni ulega powierzchniowemu rozwarstwieniu. Na skutek tych informacji Burmistrz Bobowej podjął działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstałej wady i spowodowanie jej usunięcia. O zaistniałej sytuacji został poinformowany wykonawca, bowiem wyremontowany obiekt objęty jest gwarancją jeszcze przez okres 3 lat. W tym okresie wadliwa nawierzchnia powinna być nieodpłatnie doprowadzona do właściwego stanu. W obecnej chwili trwają procedury obligujące wykonawcę do usunięcia wadliwej nawierzchni, a gdy zajdzie potrzeba sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.

Aktualnie z bieżni można korzystać, nawet jest to wskazane, aby podczas jej eksploatacji można było określić wymiar powstałej wady.

Wizualizacja wybranych urządzeń, które znajdą się w Otwartej Strefie Aktywności: