Nowe kompostowniki trafią do mieszkańców gminy Bobowa

Burmistrz Bobowej Marcin Wąs podpisał umowę, na mocy której zakupione zostaną 84 nowe kompostowniki w ramach projektu „Zaopatrzenie w kompostowniki na terenie Gminy Bobowa”. Kompostowniki dostarczy firma EKOBAT Maciej Chajdys z Łodzi. Wartość umowy to kwota 28 826,28 zł brutto, która w 100 % pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o nabycie kompostownika otrzymają go nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Zdjęcie ilustracyjne