Nabór uczestników do projektu „AKTYWNY SENIOR” do Ośrodka Wsparcia i aktywizacji osób starszych w Brzanie

Burmistrz Bobowej prowadzi nabór uczestników do projektu „AKTYWNY SENIOR” do Ośrodka Wsparcia i aktywizacji osób starszych w Brzanie.

W ramach projektu oferujemy:

  • opiekę wykwalifikowanego personelu 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;
  • zabiegi fizjoterapeutyczne;
  • terapię zajęciową m.in.: arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, terapię ruchową i wiele innych zajęć;
  • opiekę psychologa i pielęgniarki;
  • wyżywienie;
  • możliwość wspólnego spędzania czasu i udziału w imprezach kulturalnych;

Warunki udziału:

  • zamieszkanie na terenie gminy Bobowa;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • osoby niesamodzielne;

Spośród osób, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne, zostanie utworzona lista rankingowa zgodnie z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie „Aktywny senior”. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 osób niesamodzielnych, dla których wsparcie świadczone będzie w formie stacjonarnej w Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie oraz 15 osób niesamodzielnych, dla których wsparcie świadczone będzie w miejscu zamieszkania. Szczegółowe informacje dot. Projektu można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Dokumenty rekrutacyjne proszę składać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej przy ulicy Rynek 21, 38 – 350 Bobowa.

DRUKI DO POBRANIA

Nabór

Regulamin rekrutacji

Załączniki do regulaminu