Możliwe utrudnienia spowodowane przebudową drogi powiatowej w Siedliskach

Burmistrz Bobowej  informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi powiatowej w Siedliskach od dnia 29.07.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Przewiduje się okresowo całkowite zamknięcie drogi dla ruchu, o czym mieszkańcy będą każdorazowo informowani. Zgodnie z czasową zmianą organizacji ruchu objazd będzie drogą wojewódzką nr 977 przez miejscowość Zborowice. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na dzień 16.11.2020 r.