Maseczki od Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej

Trwająca pandemia koronawirusa powoduje wciąż duże zapotrzebowanie na maseczki ochronne. W obecnej sytuacji, to produkt niezbędny niemal dla każdego. Nie pierwszy raz nauczyciele i pracownicy bobowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w obliczu potrzeby wykazali się kreatywnością i zrozumieniem sygnalizowanego problemu. I tak zrodził się pomysł szycia maseczek ochronnych pod hasłem „Kto nie nosi – ten roznosi”

Pomysłodawcą akcji szycia maseczek była Pani Alicja Iwańska – kierownik szkolenia praktycznego w tej placówce. Do zespołu szyjącego dołączyła Pani Cecylia Ligęza, Pani Teresa Zięba oraz Pani Beata Szafraniec, prywatnie żona dyrektora szkoły Wojciecha Szafrańca, który to z dużym zaangażowaniem koordynował całość przedsięwzięcia.
Znamienne jest to, że wszystkie Panie szyjące wspomniane maseczki są absolwentkami krawiectwa, kierunku bardzo popularnego niegdyś w bobowskiej szkole. I chociaż wykonują dziś zupełnie inne zawody, w obliczu tej trudnej sytuacji ich niezapomniane umiejętności okazały się wyjątkowo przydatne.

Pierwsza partia maseczek trafiła do mieszkańców Bobowej. Jednak taka akcja nie mogła pozostać bez społecznego echa i w związku z dużym zainteresowaniem środowisk medycznych kontynuowano ją, zaopatrując w te produkty Ośrodek Zdrowia BOMED w Bobowej, Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach, a także Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Wszystkie obdarowane instytucje na ręce dyrektora Wojciecha Szafrańca złożyły bardzo ciepłe i serdeczne podziękowania.
W sumie rozdano 500 sztuk bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku. Akcja trwała od 5 do 18 maja. Fundusze na zakup niezbędnych materiałów, zebrano wśród nauczycieli i pracowników szkoły. Rozumiejąc skalę potrzeb w tej kwestii, Panie szyjące wspomniane maseczki wykonały je w swoim wolnym czasie. Nie wykluczyły także możliwości dalszej kontynuacji tych działań.
To istotny i będący dobrym przykładem, wkład tej szkoły w walkę z koronawirusem. To także sposób na kontynuację działań w ramach wolontariatu, który w tej szkole od dawna jest właściwie postrzegany i realizowany.

Opracował: Janusz Średniawa