Lekcja Dobrej Historii

W tym roku miała miejsce druga edycja konkursu „Lekcja dobrej historii” organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.  Konkurs adresowany był do nauczycieli szkół gimnazjalnych i uczących w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu "Lekcja dobrej historii" były metody nauczania rozwijające u uczniów umiejętności ogólne wskazane w podstawie programowej. Każda zgłoszona praktyka musiała opierać się na wykorzystaniu “materiału przewodniego”. Mógł nim być np. tekst źródłowy, mapa historyczna lub fragment filmu. Można było zgłosić dwie praktyki, pod warunkiem, że zgłaszający jest autorem danej praktyki, oraz że zgłaszane praktyki zostały wcześniej rzeczywiście wykorzystane podczas lekcji.

Jury konkursowe nagrodziło w tym roku 10 praktyk spośród zgłoszonych na konkurs prac. „Wśród nagrodzonych praktyk nauczania znalazły się zarówno te, które realizowane są w gimnazjach, jak i takie, których adresatem jest młodzież ucząca się w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie wyróżnione prace są pomysłowe i skutecznie rozwijają umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z historii. Co ważne, łatwo mogą z nich skorzystać inni nauczyciele.”

Wśród nagrodzonych lekcji znalazła się również lekcja “Sprawa św. Stanisława. Próba rekonstrukcji wydarzeń na podstawie dostępnych źródeł historycznych”, pani Barbary Sowy z Gimnazjum w Siedliskach. Jest to jedyna praca z województwa małopolskiego nagrodzona w tym konkursie. Impreza towarzysząca rozdaniu nagród odbędzie się pod koniec września 2013 r. Warto dodać, że pani Barbara Sowa jest również laureatką ubiegłorocznej pierwszej edycji konkursu „Lekcja dobrej historii” za scenariusz zajęć „Warsztaty z historii starożytnej”. Uroczyste rozdanie nagród – czytników e-booków – odbyło się wtedy w Baranowie Sandomierskim. Relacja tutaj: http://eduentuzjasci.pl/pl/wydarzenia/616-spotkanie-z-tworcami-lekcji-dobrej-historii.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *