Krótki poradnik rekrutacyjny dla ósmoklasistów – Technikum

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych zbliża się coraz większymi krokami. Jako Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej zamieszczamy w skróconej formie zbiór podstawowych informacji przydatnych wszystkim ósmoklasistom zainteresowanych naszą placówką. Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej prowadzi kształcenie w dwóch typach szkoły ponadpodstawowej:

Technikum
Szkoła branżowa I stopnia

Dzisiejszy odcinek poświęcamy technikum!!!

Nauka w technikum trwa pięć lat i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz możliwością zdawania egzaminu maturalnego .  Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie realizują program przedmiotów zawodowych, właściwych dla każdego kierunku.

Praktyczne zajęcia zawodowe odbywają się w większości w obiektach szkoły oraz dodatkowo w Centrach Kształcenia Zawodowego, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (np. w przypadku zawodu technik pojazdów samochodowych). Uczniowie odbywają także w ustalonym terminie praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy właściwych poszczególnym kierunkom.
Szkoła wszystkim uczniom zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych.

W naszym technikum kształcimy w czterech zawodach:

technik informatyk
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik handlowiec

Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że wszystkie proponowane zawody są tak powszechnie znane na rynku, iż nie wymagają bliższej prezentacji. Do każdego typu technikum, ze względu na specjalistyczne stanowiska do nauki zawodu jest ograniczona ilość miejsc!!!
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową szkoły rerutacja.zsz.bobowa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 telefon 183514031. Zapraszamy również do osobistej wizyty w szkole po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – Bobowa ul. Grunwaldzka 10.