Konferencja prasowa poświęcona Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach

5 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach w gminie Bobowa. Na konferencji gościli: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego Krystyna Sadowska, Główny Specjalista z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wacław Dziedzic oraz Przedstawiciel firmy Godrom Krzysztof Kawa.

Strefa Aktywności Gospodarczej to 12 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych terenów, z pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, tworzących dla inwestorów atrakcyjną całość. Tereny te objęte są przywilejami Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. SAG znajduje się w miejscowości Siedliska przy drodze wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica-Zdrój oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów wraz z bocznicą. SAG oddalony jest od drogi krajowej nr 28 o 14 km, natomiast od autostrady A4 o około 50 km.

Gmina Bobowa w ramach utworzonej strefy oferuje przedsiębiorcom 7 kompleksowo uzbrojonych działek w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz teletechniczną.

Powierzchnia poszczególnych działek przeznaczonych do zainwestowania kształtuje się od 1 ha do 3 ha.

Kompleksowe uzbrojenie terenu było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja była realizowana w trybie zaprojektuj – wybuduj i obejmowała opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 340 397,44 zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 3 171 038,81 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.