Komunikat ws. incydentów na oczyszczalni ścieków

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w związku z zaistniałymi incydentami na oczyszczalni ścieków w Siedliskach w dniach 24.11.2019 r. i 8.12.2019 r. wykonane zostały badania ścieków oczyszczonych.

Po dokonaniu analizy wyników badań ścieków oczyszczonych stwierdza się, że przyczyną tworzenia się piany na rzece Biała Tarnowska były duże ilości tłuszczów, które wprowadzone zostały do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej ścieków, które zawierają odpady stałe /resztki jedzenia/, odpadów nie mieszających się z wodą /tłuszczów, olejów/, substancji żrących i toksycznych, substancji powodujących fermentowanie osadu, ścieków z hodowli zwierząt jest ZABRONIONE.

Wprowadzenie dużych ilości tłuszczów do sieci kanalizacyjnej spowodowało zakłócenia w pracy oczyszczalni powodując unoszenie się osadu i tworzenie piany. Pomimo prawidłowych parametrów ścieków oczyszczonych wyflotowany osad  przedostał się do odbiornika ścieków.

W związku z powyższym dokonano kontroli użytkowników przemysłowych i usługowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Podczas kontroli wykryto bezpośrednie wprowadzanie tłuszczów do sieci kanalizacyjnej przez kilku użytkowników. Fakt ten zgłoszony został na Policję, a z użytkownikami wprowadzającymi tłuszcz do sieci kanalizacyjnej została rozwiązana umowa na odprowadzanie ścieków.

Informuje się, że zakaz wprowadzania ścieków zawierających zakazane substancje dotyczy wszystkich użytkowników podłączonych do sieci kanalizacyjnej, również z gospodarstw domowych. Zużyte tłuszcze można oddać bezpłatnie wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się ich obiorem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej , lub pod nr tel. 183514178.

Jednocześnie informuje się, że oczyszczalnia ścieków działała i działa prawidłowo, służby kontrolne nie stwierdziły awarii.