KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI PODATKU ORAZ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze zbliżającym się terminem płatności II raty podatku oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych tj. 15 maja 2020 r.,  w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Burmistrz Bobowej prosi o dokonywanie wpłat  na indywidualne konto za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w banku. W wyjątkowych sytuacjach w/w płatności można dokonać  u sołtysów w uzgodnionym miejscu i terminie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. W takim przypadku należy mieć wyliczoną kwotę.

Burmistrz Bobowej

    Wacław Ligęza