Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz  z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej

Gmina Bobowa otrzymała dodatkowe środki w wysokości do 26 553,85 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej” w ramach trwającego projektu partnerskiego pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”.