Komendant policji podinspektor Artur Siedlarz czyta dzieciom i opowiada o swoim zawodzie w SP w Stróżnej

1 lutego br. nasza szkoła rozpoczęła realizację czytelniczego projektu edukacyjnego pod hasłem: „Poznajemy zawody”. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczniów różnych zawodów, rozeznania swoich predyspozycji, poszanowania pracy, dzięki której możemy godnie żyć i realizować swoje marzenia, ale też rozmiłowanie w literaturze, poprzez baśnie z różnych stron świata przybliżenie dzieciom wielokulturowości – poznanie i poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości   kultur Europy i świata.

Pierwszym zaproszonym gościem był komendant policji w Bobowej podinspektor Artur Siedlarz. Pan dyrektor  mgr  Andrzej Płaziński witając Jego osobę dodał, że Pan komendant pracuje w policji od 22 lat, a od 2014r. w Bobowej.

Nasz prelegent wybrał do czytania baśń z wysp Samoa pt.: „Dzielny Tiitii” ze zbioru „Dar rzeki Fly” Marii Krüger tematycznie związaną z wykonywanym przez siebie zawodem . Podkreślił, że tak jak tytułowy dobry, mądry i  odważny bohater  policjant musi być zdolny do poświęceń,  czasem kosztem swojej rodziny. To jest służba, która wymaga gotowości 24 godziny na dobę, bo ktoś potrzebuje pomocy. Zaznaczył, ze policjantów nie należy się bać, bo to są ludzie, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.

Pan komendant w bardzo ciekawy sposób opowiadał o swojej pracy. Na każde pytanie dzieci udzielał wyczerpujących  odpowiedzi. Wytłumaczył na czym  polega ta praca, jakie trzeba mieć predyspozycje, jaka jest droga do zawodu.

Uczniowie byli żywo zainteresowani, bo dzięki takiemu spotkaniu młody człowiek może dowiedzieć się czym w przyszłości kierować się przy  wyborze zawodu. Organizatorzy, czyli wszyscy nauczyciele mają nadzieję, że niektórzy uczniowie pójdą w ślady  Pana komendanta podinspektora Artura Siedlarza i zostaną w przyszłości wzorowymi policjantami .