Kolejne środki na renowację zabytków położonych na terenie gminy Bobowa

9 maja 2019 roku na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu marszałek Witold Kozłowski wspólnie z radnymi Martą Mordarską, Urszulą Nowogórską, Jadwigą Wójtowicz i Patrykiem Wichrem wręczył symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania w ramach programów Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów oraz parafii marszałek Witold Kozłowski podkreślił znaczenie obydwu programów, w słowach:

Po raz pierwszy spotykamy się w gronie niezwykłych osób z całej Sądecczyzny, które troszczą się o dziedzictwo kulturowe Małopolski. Nasz region może pochwalić się wspaniałą historią, tradycją i kulturą, dlatego wspólnie musimy wziąć odpowiedzialność za to, aby zachować i przekazać następnym pokoleniom Małopolan spuściznę naszych przodków

Środki przekazane w ramach konkursów Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019 pozwolą odnowić i odrestaurować w sumie 18 obiektów i 16 kapliczek położonych na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Na spotkaniu z przedstawicielami Województwa Małopolskiego Gminę Bobowa reprezentował burmistrz Wacław Ligęza, a Parafię Bobowa ks. proboszcz dr Marian Chełmecki. Obydwaj odebrali czeki z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego na renowację zabytków położonych na terenie gminy Bobowa na łączną kwotę wynoszącą ponad 110 tysięcy złotych.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”, na terenie naszej gminy zostaną przeprowadzone dwie inwestycje:

  • Konserwacja polichromii i kamiennych detali w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej
  • Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego św. Antoniego Padewskiego w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach

Z kolei w ramach konkursu „Małopolskie Kapliczki” zaplanowano konserwację i renowację murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurką św. Jana Napomucena, położonej w Brzanie.