Inscenizacja wprowadzenia stanu wojennego – zaproszenie

 

13 grudnia będziemy obchodzić 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Instytut Pamięci Narodowej od lat podejmuje działania mające na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym.

Bobowa jest jednym z tych miast w którym 11 grudnia 2022 r. odbędzie się inscenizacja przedstawiająca okres stanu wojennego. Rekonstrukcja ma na celu pokazanie młodzieży, a starszym przypomnienie bezsensownego zachowania ”władzy ludowej” w stosunku do protestującej ludności cywilnej, oraz brutalne zachowanie ówczesnych jednostek ORMO, MO i ZOMO.

W związku z tym wydarzeniem zapraszamy do czynnego uczestnictwa w rekonstrukcji, a także do wzięcia udziału w konkursie na reportaż z inscenizacji tego wydarzenia. Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli historii i wszystkich chętnych do włączenia się do tego konkursu.

Za najlepsze reportaże celem wyróżnienia i docenienia biorących udział w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres email: ck@bobowa.pl do 13 grudnia 2022 r. do godziny 13:00.

Zapraszamy do udziału!!!