Informacja o deklaracji „odpadowej” wraz z ankietą

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ankietą dotyczącą bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków należy składać do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Grunwaldzkiej lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 do 10 kwietnia 2020 r.

Dokumenty te można przesyłać również w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej lesnictwo@bobowa.pl W takim przypadku oryginały należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną.