Gminna Sesja Profilaktyczna „Substancje psychoaktywne- ryzykowana droga”

W dniu 19 października 2018 roku w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyła się Gminna Sesja Profilaktyczna „Substancje psychoaktywne- ryzykowana droga”. Organizatorem wydarzenia była Pani Jadwiga Wójtowicz- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza.
Spotkanie rozpoczęło oficjalne otwarcie sesji, podczas którego zebranych gości przywitała Pani Jadwiga Wójtowicz- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, która przybliżyła program spotkania, po czym oddała głos Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie, który podziękował za inicjatywę dotyczącą organizacji spotkania, które pozytywnie wpływa na edukację młodego społeczeństwa.
Głos zabrał także Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Foremny oraz Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego Pan Adam Urbanek.
Następnie uczestnicy wydarzenia mogli z uwagą słuchać wykładów prelegentów, wśród których znaleźli się:
– asp. szt. Karolina Gurba – Specjalista ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej w Gorlicach prezentująca wykład pt.: „Odpowiedzialność nieletnich, konsekwencje prawne stosowania środków psychoaktywnych”,
– Marek Szczotkowski- psychoedukator,specjalista ds. nieletnich, prowadzący prelekcję pt.:”Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych- fakty, mity, pytania dotyczące uzależnień”,
– Joanna Kosmala- koordynator wojewódzki ds. nadzoru nad środkami zastępczymi- WSSE w Krakowie, prezentująca wykład: „Nowe narkotyki- zagrożenia z nimi związane”.