Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 190 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót naprawczych i malowania ścian budynku oraz renowację drewnianych schodów.

Termin realizacji zadania przewidziany jest  do 31.12.2022 r.