Główna nagroda w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”

Konkurs plastyczno-cyfrowy „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” zorganizowany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice cyfrowej. Zainteresowanie konkursem okazało się bardzo duże. Na konkurs wpłynęło aż 2389 prac!

Decyzją Kapituły Konkursowej praca konkursowa, wykonana przez uczniów ZSO w Bobowej – Szymona Pękalę i Kacpra Prusia z III T w zawodzie technik organizacji reklamy, została nagrodzona nagrodą główną w postaci pracowni komputerowej, składającej się z 16 laptopów i szafy do ich przechowywania. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz lista zwycięskich drużyn dostępna jest na stronie www.otymsiewie.pl. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

https://zsobobowa.eu/index.php/2-uncategorised/400-glowna-nagroda-w-konkursie-fundusze-norweskie-i-eog-o-tym-sie-wie