Finał konkursu „Czytająca Szkoła” po raz dziesiąty.

Finał konkursu „Czytająca Szkoła” po raz dziesiąty.

(ze słuchania i pięknego czytania ze zrozumieniem)

 

Już po raz dziesiąty Szkoła Podstawowa w Wilczyskach  zorganizowała  Ogólnoszkolny Finał Konkursu „Czytająca Szkoła” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem konkursu, który odbył się 24 czerwca 2013 roku było:

  • rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów,
  • udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom,
  • kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, gromadzenia zasłyszanej informacji, pięknego czytania i rozumienia tekstu,
  • włączenie do konkursu dorosłych i dzieci.

Przez cały rok szkolny na drugiej przerwie czytane były dwie lektury. Po zakończeniu czytania w każdej klasie przeprowadzony został test ze znajomości treści książki w wyniku którego wyłoniono po dwóch finalistów. Oceniana była umiejętność pięknego czytania i zrozumienie treści.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i albumy zakupione dzięki Bankowi Spółdzielczemu w Bobowej, które wręczył Pan Dyrektor Wiesław Tarasek.

Konkurs zaszczycili swoja obecnością, w imieniu pana burmistrza, pan Andrzej Sagan, pan Tomasz Tarasek oraz rodzice.

Akcja „Czytająca Szkołą” jest prowadzona pod patronatem Biblioteki Szkolnej.

Barbara Włodarz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *