Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Stróżnej

W Szkole Podstawowej w Stróżnej nauczyciele uczący w klasach I – III zorganizowali szereg zajęć i działań mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, a co za tym idzie, dbałości o zachowanie czystości naszego środowiska. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję obejrzeć filmy edukacyjne, wysłuchać różnych słuchowisk i wywiadów, z których mogli się dowiedzieć, w jaki sposób odpowiednio segregować odpady, jak zapobiegać ich nadmiernemu powstawaniu i co można poddawać recyklingowi oraz kompostowaniu. Przeprowadzono również pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Bobowa. Dzieci wykonały prace plastyczne o tematyce związanej z segregacją śmieci i ochrony środowiska, które zostały wyeksponowane na szkolnych gazetkach.