Echa Dni Otwartych w Zespole Szkół zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

Kilkuset gimnazjalistów i uczniów ósmych klas z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego odwiedziło w dniach 26 i 29 kwietnia mury bobowskiego ZSZ. Aby lepiej poznali ofertę edukacyjną tej placówki przygotowano dla nich prezentacje multimedialne oraz szereg konkursów praktycznych i teoretycznych opartych o tematykę zawodów tutaj nauczanych. Wszyscy zwycięzcy wspomnianych konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia stanowisk tematycznych, prezentujących poszczególne zawody, mogli także porozmawiać z uczniami i nauczycielami pracującymi w tej szkole . Szczegółowych informacji na temat szkolenia zawodowego udzielali również przedstawiciele współpracującego ze szkołą gorlickiego oddziału OHP.
Przekonywali oni zainteresowanych, że powodem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w tej szkole jest umiejętne połączenie zajęć teoretycznych odbywających się na miejscu z praktykami zawodowymi w firmach, zakładach i instytucjach z nią współpracujących . Daje to absolwentowi realne szanse poznania współczesnego rynku pracy, oczekiwań pracodawców oraz klientów i większe rozeznanie w ofertach późniejszej pracy, której dla absolwentów proponowanych tutaj zawodów nie brakuje.
Zarówno uczniowie technikum jak i szkoły branżowej korzystają z potężnego wsparcia jakim są zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, WSB-NLU w Nowym Sączu czy Centrum Szkolenia Firmy Fakro.
Organizowane corocznie bezpłatne kursy zawodowe oraz praktyki krajowe i zagraniczne w wielu specjalnościach dodatkowo podnoszą kwalifikacje absolwentów czyniąc ich jeszcze bardziej wartościowymi dla pracodawców.
Trwa właśnie rekrutacja do szkoły. I Ty możesz uczyć się w bezpiecznej, przyjaznej dla ucznia szkole w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przekonaj się, że warto, chociażby śledząc losy wielu doskonale radzących sobie w życiu zawodowym absolwentów. Nie eksperymentuj ze swoją przyszłością, postaw na sprawdzone miejsce. Jeszcze raz przeanalizuj naszą ofertę. Przyjdź, zadzwoń, wyślij e-mail odpowiemy na każde pytanie. Może dowiesz się tego na co właśnie czekasz!

Źródło: ZSZ w Bobowej JŚ