Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bobowej

21 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej odbyła się uroczystość Dnia Patrona Szkoły – Stanisława Staszica. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.
Druga część uroczystości odbywała się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobowej, w której zgromadzili się uczniowie klas 4-8 wraz ze swoimi nauczycielami.

Uroczystość w szkole rozpoczęła się od poświęcenia przez ks. dr Mariana Chełmeckiego pracowni informatycznej i symbolicznego przecięcia wstęgi przez zaproszonych gości. Po ceremonii poświęcenia chór szkolny pod przewodnictwem Patrycji Kruczek odśpiewał dwa hymny: państwowy i szkolny, a dyrektor szkoły powitał przybyłych gości.

W tak ważnym dla szkoły dniu obecni byli: Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalepka, Radny Powiatu Gorlickiego Krzysztof Flądro, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Molendowicz, Sekretarz Gminy Zdzisława Iwaniec, Radni Gminy Bobowa, Proboszcz Parafii Bobowa ks. dr Marian Chełmecki, dyrektorzy instytucji i szkół ościennych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z byłym dyrektorem szkoły Janem Potoczkiem, Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Turska. Szkoła co roku zaprasza na to święto gościa specjalnego, absolwenta szkoły, który odniósł sukces w dziedzinie nauki. W tym roku gościem honorowym była dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dziedzinie biologii Elżbieta Rudolphi – Szydło, która przybyła na uroczystość wraz z małżonkiem.

Aby uczcić pamięć Stanisława Staszica – wielkiego Polaka i Patrona Szkoły, uczniowie kl. 7c zaprezentowali inscenizację pt. „Listy do Stanisława Staszica”. Publiczność oglądała zdalną lekcję języka polskiego na platformie classroom, podczas której uczniowie klasy 7c pisali i odczytywali swoje wypracowanie, mianowicie list do Patrona Szkoły. W listach dzielili się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami na temat otaczającej nas rzeczywistości. W większości były to autentyczne prace domowe uczniów jeszcze z czasu nauki zdalnej zadane przez polonistkę Małgorzatę Molendowicz. W rolę Staszica, który odbierał pocztę „z przyszłości” wcielił się Radosław Kuk.

Kolejny punkt programu to wywiad z gościem honorowym, wybitną absolwentką szkoły dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Elżbietą Rudolphi – Szydło, która Szkołę Podstawową w Bobowej ukończyła w 1998 roku, a bobowskie liceum w 2002 roku. Bardzo szybko zrobiła karierę naukową w dziedzinie biologii – co podkreślił na wstępie dyrektor szkoły Adam Urbanek. W wywiadzie absolwentka podzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych. Bardzo dobrze zapamiętała swoją wychowawczynię ze Szkoły Podstawowej – Panią Barbarę Kowalską, obecną na uroczystości. Jej ulubionym przedmiotem w szkole była oczywiście biologia. Ciepło wypowiadała się o swojej charyzmatycznej nauczycielce biologii – Pani Teresie Pres. Radziła, aby się uczyć, pracować i motywować. By znaleźć dyscyplinę wewnętrzną i dążyć do wyznaczonego celu, a jeżeli wybierzemy coś, co nas interesuje, wtedy jest nam łatwiej osiągnąć ten cel. Do Bobowej ma duży sentyment. W porównaniu z Krakowem w Bobowej znajduje więcej zieleni, spokoju, dużo znajomych twarzy. Tutaj ma rodzinę. Dostrzega pozytywne zmiany zachodzące w mieście Bobowa jak również w budynku szkoły, który odwiedza po 20 latach.
Wywiad z gościem honorowym przeprowadzili: dyrektor szkoły Adam Urbanek i uczennica kl. 7c Julia Kędzierska.

Po wywiadzie wręczono imienne statuetki wyróżnionym uczniom w nauce i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2020/21 oraz olimpijczykom. Uczniom wyróżnionym w nauce statuetki wręczali zaproszeni goście, a olimpijczykom gość honorowy – dr hab. prof. UP Elżbieta Rudolphi – Szydło.

Źródło: SP Bobowa