Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 08.05.2023 r.

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, jest to Święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1985 roku. Biblioteka to miejsca niezwykłe,  które gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne stanowiące kulturalne centrum spotkań. W bibliotekach znaleźć można przestrzeń, aby spotkać cenionych i ulubionych pisarzy i pisarki.

W związku z obchodzonym świętem najmłodsi czytelnicy z Przedszkola Samorządowego przyszli do Biblioteki Publicznej w Bobowej z życzeniami dla Pań Bibliotekarek. Były życzenia, laurki i tradycyjne sto lat wykonane przez grupę czterdziestu przedszkolaków.

Za pamięć i życzenia serdecznie dziękujemy.

Bibliotekarki z Bobowej