Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości  na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.

Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8.

Ogłoszenie o przetargu