Dożywianie od września do grudnia 2017 – informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2017.
Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)
  • Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS /KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2017 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017r

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane są do dochodu rodziny