Doposażenie świetlicy w Bobowej w niezbędny sprzęt

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 60 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok.

W ramach realizacji zadania świetlica wiejska w Bobowej zlokalizowana w budynku remizy OSP w Bobowej zostanie doposażona w następujący sprzęt: szafy z drzwiami przesuwnymi, regały, komodę, biurka, zestaw mebli do zaplecza socjalnego,  krzesła, stoły, wieszaki na ścianę, nagłośnienie do organizacji uroczystości na terenie obiektu.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

 

Zdjęcie ilustracyjne