„DO HYMNU” – Szkoła Podstawowa w Wilczyskach

21 maja o godzinie 11.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach wzięli udział w przesłuchaniu do II Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wykonali Hymn Państwowy oraz dwie pieśni patriotyczne: „Boże coś Polskę” i „Rotę”. W przesłuchaniu uczestniczyła komisja zewnętrzna w osobach: pani dr Małgorzata Chyła i prof. dr hab. pan Wiesław Delimat.

W konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury  bierze udział 300 szkół z całej Polski. Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.