Dni Bobowej z kulturą Żydowską – SZALOM 23.06.2024

Stowarzyszenie GRYF uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca 2024r. o godzinie 17:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej odbędą się organizowane corocznie „Dni Bobowej z kulturą żydowską – SZALOM 2024.

Program imprezy obejmuje m.in.:

  1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy i wprowadzenie w tematykę kultury żydowskiej.
  2. Inscenizacja ”Ślub i wesele żydowskie” w wykonaniu Fundacji Pomocy Artystom Polskim „Czardasz”.
  3. Wystawa zdjęć.
  4. Degustacja specjałów kuchni żydowskiej.
  5. Możliwość zwiedzenia Cmentarza Żydowskiego w Bobowej.

Stowarzyszenie GRYF zapewnia możliwość udziału w wydarzeniu osobom niepełnosprawnym. Opiekunowie tych osób proszeni są o zgłoszenie ich udziału w imprezie do dnia 20.06.2024r. pod nr tel.: 18 351 43 00 wew. 25. Na wniosek osób ze szczególnymi potrzebami zostaną zrealizowane rozwiązania, które umożliwią im uczestnictwo w wydarzeniu.

Ponadto Stowarzyszenie GRYF wyraża zgodę na wstęp do budynku, w którym odbędzie się wydarzenie osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Serdecznie zapraszamy!