Burmistrz Bobowej na Jubileuszu 15 – lecia działalności Koła Robótek Ręcznych SZYDEŁKO

W dniu 5 listopada 2021 r. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wziął udział w Jubileuszu 15 – lecia działalności Koła Robótek Ręcznych SZYDEŁKO. Z  tej okazji wręczył na ręce Prezesa Zarządu Oddziału  Polskiego   Związku  Głuchych w Krakowie  list gratulacyjny życząc, aby kolejne lata działalności były równie udane jak te minione 15 lat.

 Gmina Bobowa współpracuje  od wielu lat z tą organizacją integrując się z osobami niepełnosprawnymi. Pan Adam Stromidło   – Prezes Zarządu  wraz z delegacją od wielu lat  gości u nas  w Bobowej na Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej.

Podczas tego ważnego jubileuszu Burmistrz Bobowej zaprosił również Panie  z Koła „Szydełko” do Bobowej  na pokaz mody podczas Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w 2022 roku, aby  zaprezentowały swoje unikatowe wyroby  szydełkowe.