Bezpieczna szkoła

Zespół Szkół nr 1 w Bobowej otrzymał Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 27 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim wręczył Certyfikaty 35 przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zdobyły największą ilość punktów. Do tego programu przystąpił także Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej pod patronatem Komendy Powiatowej w Gorlicach w osobie aspiranta Grzegorza Szczepanka.
Na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców opracowany został Zintegrowany Plan Działania. Powołano zespół partnerów:
mgr Adam Urbanek – dyr. Szkoły
aspirant Grzegorz Szczepanek – Komenda Powiatowa w Gorlicach
mgr Anna Oratowska – pedagog szkolny
pani Teresa Groń – Rada Rodziców
pani Monika Dyga – Rada Rodziców
Karol Ligęza – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/12
mgr Paweł Popardowski – LKS Bobowa
Na podstawie przeprowadzonej analizy ankiet określono priorytety podejmowanych zadań do realizacji w okresie od listopada 2010 do marca 2012 r. Po tym okresie sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Planu Działań Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Do tych działań należało m.in.: monitorowanie szkoły, dyżury nauczycieli w szkole i na podwórku szkolnym, wykonanie parkingu przy szkole, umieszczenie znaku ograniczenia prędkości w okolicy szkoły, ogrodzenie szkoły. Następnie działania te zostały poddane ocenie przez Komisję Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej uzyskał wysoką ocenę w ilości 56 punktów na 60 możliwych.
Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w imieniu całej społeczności szkolnej odbierali: Klaudia Wojtowicz – przewodnicząca nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego, Adam Urbanek, Grzegorz Szczepanek oraz Anna Oratowska.
Podczas uroczystości Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski złożył szkołom uczestniczącym w programie podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *