Apel Burmistrza Bobowej

Burmistrz Bobowej zwraca się z prośbą o:

  • Należyte utrzymanie odwodnień zjazdów do swoich posesji, w szczególności udrażniania przepustów. Obowiązek ten wynika z art. 30 Ustawy o drogach publicznych jak również decyzji wydawanej przez Burmistrza Bobowej na budowę lub przebudowę zjazdów do posesji.
  • Usuwanie gałęzi drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych przyległych do granicy pasa drogowego.

Apel związany jest z poprawą bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych.