Akcja krwiodawstwa w ZSO

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi serdecznie dziękuje za udział w akcji Krwiodawstwa, która odbyła się 15 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy ponad 15 litrów krwi – jest ona największym darem dla drugiego człowieka. W akcji wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły oraz absolwenci i osoby spoza szkoły. Kolejna akcja planowana jest na kwiecień 2018 roku