100-lecie urodzin Pana Michała Myśliwca z Brzanej

Pan Michał Myśliwiec mieszkaniec Brzanej, urodził się 15 września 1909 roku.
W dniu setnych urodzin Dostojnego Jubilata odwiedziła delegacja bobowskiego samorządu: Burmistrz &#8211 Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz, Sekretarz Gminy Zdzisława Iwaniec. Przybyła także Krystyna Rzeszowska- Kierownik Wydziału Świadczeń Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Burmistrz Wacław Ligęza wyraził radość ze spotkania z Jubilatem. W imieniu władz samorządowych Gminy Bobowa oraz w imieniu własnym złożył Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz wielkie uznanie i podziękowanie za trudy pracowitego życia, życząc zdrowia, wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego w kolejnych latach życia. Przekazał również listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera.

Okolicznościowy list, kwiaty, gratulacje i decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku do emerytury przekazała Pani Krystyna Rzeszowska – Kierownik Wydziału Świadczeń Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu.

– Bardzo mi miło być na takiej uroczystości. Składam Panu najszczersze gratulacje i życzenia od Rady Miejskiej w Bobowej dużo wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów, Błogosławieństwa Bożego i samych radosnych dni
w gronie życzliwych, troskliwych najbliższych Panu sercu osób – powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz.

Po przekazaniu życzeń, gratulacji i prezentów wszyscy zebrani odśpiewali głośne „Dwieście lat” i wznieśli toast za zdrowie Dostojnego Jubilata. Pan Michał, dla którego przybycie wielu gości i takie zainteresowanie było z pewnością miłym przeżyciem.

Radość z każdej chwili życia – to jak wynika z tego, co mówiono podczas uroczystości – recepta na długie życie. Życzmy więc Jubilatowi i sobie, aby radość z życia towarzyszyła nam jak najdłużej i już nie sto, ale dwieście lat !!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *