ZSO Bobowa bierze udział w projekcie edukacyjnym „Ciemności Kryją Ziemię”

Humaniści z kl. II LO ZSO pod kierunkiem p. Anny Kamień we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bobowej biorą udział w projekcie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W pierwszym etapie w ramach tegoż projektu w dniu 6.10.2018 nauczyciel języka polskiego uczestniczył w konferencji i warsztatach w Krakowie, w dniach 17–18.11.2018 w wyjeździe studyjnym (uzupełnionym o dodatkowe warsztaty) do Markowej – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, Bełżca – Muzeum i Miejsca Pamięci i Warszawy – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz szkoleniu w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

W drugim etapie humaniści z kl. II LO, wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Bobowej pod kierunkiem p. Ewy Potoczek, 15.03.2019 zwiedzali bobowską synagogę. Rolę przewodnika pełniła p. Barbara Kowalska, która przybliżyła kulturę społeczności żydowskiej oraz historię Żydów mieszkających w Bobowej.

Następnie w dniach 6–7.04.2019 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym szlakiem historii żydowskiej regionu i Polski do Miejsca Pamięci w Bełżcu, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i Muzeum Polin w Warszawie. Realizując ten projekt, uczniowie zbierają i opracowują materiały na temat Holokaustu i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, by stworzyć z nich prezentację multimedialną.

Projekt w całości finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego ma na celu wspieranie w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Edukacja na temat przeszłości ma być przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłości, a także znaczenia wartości, takich jak tolerancja, empatia, otwartość i odpowiedzialność za przyszłość.

https://zsobobowa.eu/index.php/nauczyciele/jezyk-polski/803-zso-bobowa-bierze-udzial-w-projekcie-edukacyjnym-ciemnosci-kryja-ziemie