Zmodernizowane bioreaktory w oczyszczalni ścieków w Siedliskach

W dniu 24 września 2020 roku dokonano odbioru kolejnych prac w oczyszczalni ścieków w Siedliskach, które polegały na wymianie systemu napowietrzania  w bioreaktorach nr 1 i 2.

Zakres prac obejmował:

– wymianę systemu napowietrzania mechanicznego ścieków na system drobnopęcherzykowy

– dobór niezbędnych urządzeń i armatury, w szczególności dmuchaw, mieszadeł, przepustnic

– modyfikację algorytmu sterowania pracą oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania wyniosła 676 500,00 złotych brutto. Środki te w całości pochodziły z budżetu Gminy Bobowa.