Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Bobowa

 

Ze smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ks.  Prałata Józefa Gąsiorowskiego

urodzonego w Stróżnej w 1920 roku, wieloletniego proboszcza parafii Niegowić, przyjaciela bł. Jana Pawła II

 

 

 

Tytuł honorowego Obywatela Gminy Bobowa otrzymał  w 2006 roku  „W uznaniu zasług dla wkładu pracy w wymiarze materialnym i niematerialnym na rzecz społeczności Gminy Bobowa, za godną naśladowania serdeczną więź z rodzinną miejscowością, za pomoc w budowie i wyposażeniu Świątyni w Stróżnej, za życzliwość, skromność i serdeczność w codziennym życiu, a także okazywane wsparcie duchowe społeczności naszej gminy”.

Pogrzeb  odbędzie się w sobotę, 23 marca o godz. 16:00. W uroczystościach pogrzebowych w Niegowici weźmie udział delegacja z Gminy Bobowa, której będzie przewodniczył Burmistrz Wacław Ligęza
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *