Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej z certyfikatem bezpiecznej szkoły

Po wysokiej lokacie w rankingu małopolskich szkół „ PERSPEKTYWY”ZSZ w Bobowej otrzymał kolejne wyróżnienie. Po przeprowadzonym audycie Instytut Badania Marki przyznał placówce miano BEZPIECZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ – za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia uczniów oraz pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

W ocenie uwzględniono szczególne zaangażowanie nauczycieli oraz pracowników w tworzenie klimatu bezpiecznej nauki i pracy, realizacje bogatego programu opiekuńczo- wychowawczego szkoły a także potwierdzone procedury na wypadek różnych możliwych zagrożeń. Doceniono dbałość o właściwy stan techniczny obiektu i jego otoczenia, realizację dyżurów nauczycielskich oraz działań profilaktycznych prowadzonych na szeroka skalę.

Na wysokim poziomie oceniono opiekę pedagogiczną w czasie wycieczek, praktyk, zajęć wychowanie fizycznego oraz różnych imprez organizowanych przez szkołę, a także opiekę nad mieszkańcami przyszkolnego internatu.
Położenie placówki w mniejszej miejscowości chroni młodzież przed wieloma zagrożeniami występującymi niejednokrotnie w większych ośrodkach miejskich.

Według instytucji nadającej ten ważny certyfikat bezpieczeństwo młodzieży w placówce oświatowej jest jej nadrzędnym celem i tak jest ono traktowane w ZSZ w Bobowej.
Przyznany tytuł powinien być także ważnym atutem dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych oraz ich rodziców przy wyborze dalszego miejsca kształcenia.