Zaproszenie na kursokonferencje w Bieczu z udziałem Sławomira Szmala

Uczniowski Klub Sportowy „Wiertmet” Libusza, serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na kursokonferencję szkoleniową z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego i piłki ręcznej. Zgłoszenia : ukswiertmet@autograf.pl (669408594 ) do środy 05.09.2018r.

Szczegółowe informacje poniżej:

Kursokonferencja szkoleniowa z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej

Biecz, 8 – 9 września 2018

Licencja C ZPRP na sezon 2018/2019

Patronat honorowy

Profesor Janusz Czerwiński – Prezes Honorowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza

 

Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet w Libuszy we współpracy z Burmistrzem Biecza, Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Bieczu, Związkiem Piłki Ręcznej
w Polsce, Małopolskim Związkiem Piłki Ręcznej, PGE Vive Kielce, Tatranem Presov organizuje
w dniach 8-9 września kursokonferencję szkoleniową z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej. Certyfikat ukończenia szkolenia stanowi podstawę ubiegania się lub przedłużenia licencji C ZPRP na sezon 2018/2019.

Informacje organizacyjne

 

 1. Miejsce i termin
 • Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, ul.Kazimierza Wielkiego 11a, (zajęcia praktyczne),
 • Kino „Farys” w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 13 (zajęcia teoretyczne),
 • Otwarcie kursokonferencji – hala sportowa PZPO, sobota, 8 września 2018, godz. 830

 

 1. Koszty udziału w kursokonferencji:
 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100zł (sto złotych). Opłata obejmuje koszty związane z wynajęciem obiektów, prowadzeniem zajęć oraz materiałów dla uczestników kursokonferencji.
 • Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących,

 

 1. Zgłoszenia:
 • Osoby zainteresowane, Zespoły Szkół, Placówki Oświatowe, Kluby lub inne organizacje delegujące winny zgłosić swoich przedstawicieli, na karcie zgłoszenia
 • karta zgłoszenia do pobrania na stronie MZPR
 • na adres e-mailowy: ukswiertmet@autograf.pl do dnia 05.09.2018r. Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty 100 zł za każdego uczestnika. Wpłaty proszę dokonać na konto:

Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet w Libuszy,

Libusza 679, 38-306 Libusza

Bank Spółdzielczy w Bieczu: 78 8627 0001 2002 3006 2285 0001

W tytule prosimy wpisać „Kursokoferencja”.

 1. Wykładowcy:
 • dr hab. Janusz Czerwiński – Prezes Honorowy Związku Piłki Ręcznej
  w Polsce,
 • dr hab. Michał Spieszny prof. AWF Kraków
 • Sławomir Szmal – PGE Vive Kielce, Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP Kielce
 • Jan Prześlakiewicz – Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP Gdańsk
 • Marek Gernat – Tatran Presov

 

 

 1. Ramowy program kursokonferencji

 

Sobota, 8 września 2018                                  Niedziela, 9 września 2018

 

830 – 845 – otwarcie kursokonferencji              830 – 1400 – zajęcia programowe

845 – 1300 – zajęcia programowe                     1400 – 1415 – zakończenie konferencji

1300 – 1400 – przerwa obiadowa

1400 – 1800 – zajęcia programowe

 

Szczegółowy program zajęć przesłany zostanie zainteresowanym osobom drogą mailową.

 1. Inne:
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursokonferencji, oraz materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Szkolenie stanowi podstawę do ubiegania się o licencję C ZPRP na sezon 2018/2019,
 • Kursokonferencja odbędzie się jeżeli zadeklaruje w niej udział minimum 30 osób. W innym przypadku UKS Wiertmet zastrzega sobie prawo do odwołania Kursokonferencji, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.
 • UKS Wiertmet nie gwarantuje wyżywienia i zakwaterowania.
 • Adresy punktów noclegowych:
 1. Internat Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
 2. Parkowa 1, 38-340 Biecz, tel. 13 44 71 014,
 3. Hotel Restauracja GRODZKA, ul. Kazimierza Wielkiego 35, tel. 13 44 71 121
 4. Hotel Mimoza, Libusza 1, 38-306 Libusza, tel. 13 44 75 194.