Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Stróżnej

19 czerwca o godzinie 8.00 proboszcz naszej parafii – ksiądz Józef Uryga Mszą świętą rozpoczął uroczyste zakończenie roku szkolnego, połączone z pożegnaniem absolwentów szkoły – uczniów ósmej klasy.

W części oficjalnej akademii Pan Dyrektor – Andrzej Płaziński, przywitał zebranych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Następnie uczniowie klasy VII  i VIII przedstawili montaż słowno – muzyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani Renaty Chmielowskiej i Pana Tomasza Taraska, wprowadzający nas w klimat wakacji, który był jednocześnie pożegnaniem uczniów ósmej klasy.  Ósmoklasiści natomiast słowami wierszy wyrazili swoje podziękowania dla wychowawców, nauczycieli i rodziców. Na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil uczniowie otrzymali od wychowawcy pamiątkowe dyplomy, a od koleżanek i kolegów z młodszej klasy – drobne upominki.

W dalszej części spotkania Dyrektor wręczył uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i 100% frekwencję świadectwa z czerwonym paskiem, statuetki, dyplomy i książki. Uczniowie wyróżniający się wzorowym czytelnictwem, jak również osiągnięciami sportowymi także otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursów z języka angielskiego, jak również uczestnikom wiosennego konkursu dotyczącego wielkanocnych stroików przeprowadzonego przez Młodzieżową Radę Szkolną wraz z opiekunką – Panią Marią Włudyka. Pamiątkowe dyplomy i słodycze otrzymali też przedstawiciele klas IV – VIII, którzy brali udział w szkolnym konkursie ortograficznym: „Mistrzowie ortografii”.