Zakończenie projektu „Ginące zawody w oczach dzieci”

29 listopada 2019 r. ośmioosobowa grupa seniorów z „Klubu Seniora” z Bobowej wraz z dziećmi z gminy Bobowa zakończyła inicjatywę „Ginące zawody w oczach dzieci”. Inicjatywa była zaakceptowana przez Fundację „Dzień Dobry” z Nowego Sącza, która realizowała projekt z ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych).

Stworzeniem inicjatywy, jej przebiegiem, a tym samym liderem grupy była Pani Maria Sikorska. Seniorzy, którzy także w dużym stopniu angażowali się w realizację zadań projektu to:

  1. Maria Mazur

  2. Wiesława Truchan

  3. Aleksandra Gryzło

  4. Zofia Oślizło

  5. Wiesława Ćwikła

  6. Krystyna Luksa

  7. Adam Padoł

Przez 6 miesięcy dzieci brały udział w 11 warsztatach organizowanych w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Podczas spotkań 15 osobowa grupa dzieci zapoznała się z koronką klockową, projektowaniem koronki (rysowanie), malowaniem na szkle, tkactwem, bibułkarstwem oraz krawiectwem.

Fundacja „Dzień Dobry” podczas organizowanych warsztatów zapewniła wszystkim uczestnikom odpowiednie pomoce i przybory niezbędne do przeprowadzenia zajęć, a także poczęstunek.

Inicjatywa „Ginące zawody w oczach dzieci” miała również na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową. która była możliwa poprzez wspólne spotkania dzieci i seniorów.

Na zakończenie projektu odbyła się wystawa prac, które dzieci stworzyły podczas odbywających się zajęć.