Za trud i poświęcenie – dziękujemy!

15 października 2012 r. w Zespole Szkół w Brzanie odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej spotkali się nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i przedstawiciele rodziców. Spotkanie otworzył dyrektor szkoły –  Andrzej Skórski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w rocznicę utworzenia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Część artystyczna została przygotowana przez Samorząd Uczniowski i Szkolny Zespół Teatralny pod kierunkiem pani Elżbiety Alicji Śliwa. Były podziękowania dla nauczycieli za trud pracy dydaktycznej i wychowawczej, piosenki oraz scenki z życia szkoły.
Na zakończenie dyrektor szkoły przekazał życzenia od Pana Burmistrza Wacława Ligęzy oraz sam życzył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, oraz wręczył nauczycielom nagrody za osiągnięcia w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *