XLIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 luty 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,

b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna, gmina Bobowa – etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowa, gminy Bobowa – część II”

c) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.

d) zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.