XIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 28 października 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  2. przystąpienia Gminy Bobowa do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
  3. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
  4. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobowa,
  6. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2018/2019,
  7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.