Wystawa Gołębi Pocztowych – Wilczyska 9-11 grudnia 2016 r.

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Wilczyskach hodowcy gołębi pocztowych z regionu nowosądeckiego i podhalańskiego prezentowali wspaniałe okazy na 38 okręgowej Wystawie Gołębi Pocztowych. Wystawa znajdowała się na sali gimnastycznej w Wilczyskach, natomiast część oficjalna, z udziałem zaproszonych gości odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury. Obecni byli m.in. Prezes Okręgu Nowy Sącz Jan Węgrzyn, który w towarzystwie Sekretarza prowadził galę wręczenia nagród, Prezes Oddziału Beskid Nowy Sącz Michał Radzik, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron, Senator RP Stanisław Kogut i wielu innych znamienitych gości, w tym członków honorowych PZHGP Nowy Sącz.
Hodowcy tłumnie zebrali się w Domu Kultury, aby odebrać swoje nagrody i kibicować znajomym. W 2016 roku wyjątkowo dużo gołębi zdobyło wysokie lokaty w lotach, stąd też było bardzo dużo wręczono pucharów i pamiątkowych dyplomów.
Podczas rozpoczęcia uroczystości Prezes Okręgu Jan Węgrzyn wspomniał zmarłych hodowców, w tym Stanisława Radzika, pochodzącego z Wojnarowej oddanego hodowcy gołębi, który zmarł w bieżącym roku. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Hodowcy gołębi w tym roku odnosili ogromne sukcesy, jakich nie było w okręgu nowosądeckim od 38 lat. To cieszy i budzi nadzieję, że takie same sukcesy będą i w przyszłym roku.
Warto zaznaczyć, że również panie zajmują się hodowlą gołębi pocztowych, choć oczywiście zdecydowanie przodują w tym sporcie mężczyźni.
Hodowla gołębi, to sport i pasja, którą widać gołym okiem. Szerzej na temat tej pasji w wywiadzie z Prezesem Oddziału Beskid Nowy Sącz Michałem Radzikiem, w najbliższym wydaniu gazety „Nasza Bobowska Gmina”.

Poprosiliśmy Pana Burmistrza Wacława Ligęzę o krótką rozmowę:

W bieżącym roku okręgowa wystawa gołębi pocztowych zorganizowana została w Wilczyskach. Co było powodem takiej decyzji?

Po raz pierwszy w Wilczyskach ma miejsce Wystawa Gołębi Pocztowych z Okręgu Nowy Sącz, ponieważ od kilku lat w Bobowej działa sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych , której członkowie osiągają sukcesy w lotowaniu gołębi. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom i dysponując bardzo dobrą bazą na organizację tego typu imprezy organizatorzy zaproponowali, aby w tym roku wystawa odbyła się w Wilczyskach.

Ponadto śp. Stanisław Radzik – wieloletni Prezes sekcji Wojnarowa i członek Zarządu Okręgu Nowosądeckiego zasłużony hodowca gołębi pocztowych marzył o tym, aby tego typu impreza mogła odbyć się w Wilczyskach w parafii do której należał. Niestety przedwczesna śmierć spowodowała, że nie doczekał się tej chwili. Mamy jednak satysfakcję, że jego inicjatywa została zrealizowana.

Czy uważa Pan, że należy promować ten sport w naszej gminie?

Bardzo liczna grupa hodowców zorganizowana w Stowarzyszeniu zasługuje na to, aby docenić ich zaangażowanie, a także to, że ponoszą często ogromny wysiłek również finansowy, aby móc rywalizować swoją pasję. Dzięki tej działalności promują gminę i cały region sądecki, bowiem sukcesy jakie odnoszą mają wymiar często ogólnopolski. W br. mistrzowie Polski pochodzą właśnie z Okręgu Nowy Sącz. Ponadto działalność ta służy integracji społecznej , zauważyć można pozytywne nastawienie hodowców do innych ludzi, a liczny ich udział podczas wystawy i samej uroczystości podsumowującej ostatni rok pracy Stowarzyszenia potwierdza to. Budującym jest, że wśród hodowców są nie tylko panowie ale także panie i co najważniejsze młodzież i dzieci. Jako gospodarz gminy staram się wspierać te działania. Hodowcom Gołębi Pocztowych należą się gratulacje i podziękowania za często bezinteresowną działalność, życzę im dalszych sukcesów, aby ta piękna pasja przynosiła radość i satysfakcję.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podziękował organizatorom wystawy za ufundowanie kamizelek odblaskowych uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach.

Monika Podobińska

fotografie Monika Podobińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *