Wyremontowane kolejne drogi w Gminie Bobowa

W dniu 16 września 2020 roku dokonano odbioru zadania pn.: „Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.”

Długość wyremontowanych dróg wynosi łącznie ponad pół kilometra.

Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana

Długość – 285 metrów

Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa

Długość – 280 metrów

Całkowity koszt inwestycji to 134 410,96 złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 50% wartości zadania.

BRZANA – PIEKŁO – JANKOWA /DÓŁ/ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA

JANKOWA – RZEKI – SEMLA W MIEJSCOWOŚCI JANKOWA