WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH MIEJSCOWOŚCI BERDECHÓW I STRÓŻNA

W niedzielę 10 lutego 2019r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej oraz w Szkole Podstawowej w Stróżnej odbyły się zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich. Spotkania otworzył Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, witając zgromadzonych mieszkańców, następnie przedstawił przebieg zebrań wyborczych. Głos zabrał także asp. sztab. Wojciech Karp funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bobowej który przypomniał kwestię bezpieczeństwa i prosił by zwrócić uwagę na swoje czworonogi które powinny znajdować się za ogrodzeniem a często biegają po okolicy, tym samym stanowiąc zagrożenie dla dzieci jak również dla pojazdów poruszających się po drodze. Pan aspirant zwrócił także uwagę na to, iż nie wszystkie domy posiadają tabliczkę z nr domu, co utrudnia pracę Policji w czasie interwencji. Zarówno mieszkańcy Berdechowa jak i Stróżnej prosili by w miarę możliwości zwiększyć patrole policyjne szczególnie po zmroku, ze względu na liczne wandalizmy oraz brawurową jazdę na motocyklach.

Podczas zebrań w obydwu sołectwach przegłosowano, iż kadencja sołtysów i rad sołeckich powołana zostanie na okres 5 lat. Zarówno w miejscowości Berdechów jak i Stróżnej nastąpiła zmiana sołtysa, Panią Teresę Magierę – dotychczasowego sołtysa Berdechowa zastąpi Pani Jolanta Turska natomiast Panią Barbarę Baran która była sołtysem Stróżnej aż 28 lat zastąpi Pani Agnieszka Ligęza.

Zmiany osobowe nastąpiły także w radzie sołeckiej Berdechowa gdzie liczba członków rady pozostała bez zmian, jak również w radzie sołeckiej Stróżnej gdzie zwiększono liczbę członków rady z 7 osób do 8 osób.

Dotychczasowe Panie sołtys złożyły podziękowania na ręce Burmistrza Pana Wacława Ligęzy za dobrą współpracę oraz mieszkańcom wsi za życzliwość i bezinteresowną pomoc dzięki której tyle dobrego zostało zrobione w ich sołectwach.

Nowowybrane Panie sołtys podziękowały mieszkańcom za zaufanie i oddane głosy dzięki którym mogą pełnić funkcję sołtysa, deklarując tym samym oddanie, pomoc oraz pełne zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Poniżej pełna lista członków rad sołeckich i sołtysów.

W sołectwie Berdechów w wyborczym spotkaniu udział wzięło 59 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Turska Jolanta

Rada sołecka :

1. Magiera Teresa

2. Chochołowicz Stanisław

3. Job Jolanta

4. Matusik Tadeusz

5. Ryzner Stanisław

W Stróżnej w wyborczym spotkaniu udział wzięło 111 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Ligęza Agnieszka

Rada Sołecka

1.Bogusław Bogusz

2. Hołda Urszula

3. Mucha Urszula

4. Kmak Agnieszka

5. Ziomek Renata

6. Bandura Maria

7. Gądkiewicz Jolanta

8. Hałgas Anna

Gratulujemy, i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw.