„Wspieraj Seniora” – Seniorze pozostań w domu, a OPS udzieli pomocy!

Seniorze jesteś w grupie wysokiego ryzyka w czasie epidemii koronawirusa. Poproś bliskich o pomoc w zrobieniu zakupów żywnościowych, podstawowych środków higieny osobistej bądź wykupieniu recept. Jeśli nie masz się do kogo zwrócić, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Gmina Bobowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” pomoc nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów numer: 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Następnie pracownik socjalny OPS w Bobowej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która głównie będzie polegać na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wspierajseniora.pl