Wigilia uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wilczyskach

W piątek 21 grudnia 2018r. w Domu Kultury w Siedliskach odbyła się uroczysta wigilia uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, na którą zostali zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Dyrektor szkoły Pani Barbara Włodarz, były Dyrektor szkoły Pan Wiesław Tarasek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Barbara Krok, Sołtys wsi Wilczyska Pan Tomasz Tarasek, proboszcz Parafii Wilczyska ks. Sławomir Gulik oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Radzik. Spotkanie wigilijne rozpoczęła Pani Dyrektor, dziękując zaproszonym gościom za przybycie, oraz składając wszystkim świąteczne życzenia. Następnie głos  zabrał także Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza który życzył pięknych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia a także wszelkiej pomyślności w Nowym  Roku. Dzieci    z klasy II i III szkoły podstawowej pod opieką Pani Stanisławy Lach przygotowały występ bożonarodzeniowy który podkreślał charakter tego uroczystego spotkania. Kolejnym punktem spotkania były życzenia, świąteczny obiad, oraz  poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Podczas wigilii Pani Dyrektor Barbara Włodarz wręczyła dyplom i nagrodę dla Aleksandry Zabielny za zajęcie I miejsca w konkursie literackim „Rób to co kochasz”, w ramach Forum Profilaktyczno – Edukacyjnego w ZSO w Bobowej – „Miłość inaczej”.