„Wczoraj jeszcze przedszkolaki – dzisiaj już pierwszaki” SP Bobowa

Dnia 18.10.2018 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej.

Uroczystość tę uświetnili swą obecnością: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Ksiądz Proboszcz Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga, Dyrektor Szkoły Adam Urbanek, Wicedyrektor Szkoły Danuta Tarasek, zaproszeni nauczyciele i rodzice.

Dzieci klas pierwszych zaprezentowały wierszyki i piosenki na temat Ojczyzny, szkoły oraz bezpiecznego poruszania się po drodze.

W trakcie uroczystości pierwszoklasiści w obecności sztandaru szkoły złożyli uroczyste ślubowanie bycia dobrym uczniem. Następnie Dyrekcja Szkoły dokonała uroczystego aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem.

Na koniec dzieci otrzymały okolicznościowe upominki.

Do występu uczniów przygotowały wychowawczynie: Dorota Gorgosz, Małgorzata Janus i Patrycja Kruczek.