W Gminie Bobowa rusza program Aktywny Orlik oraz Aktywny Weekend

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w nowym programie Ministerstwa Sportu i Turystyki o nazwie „Aktywna Szkoła”. Program ten zastąpił dotychczasowy program „Mój Orlik 2012”. Nowy program spowoduje efektywniejsze wykorzystanie Orlika oraz innych przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież oraz seniorów.

Kluczowym elementem programu jest otwarcie sportowej infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć, a także aktywizacja społeczeństwa dzięki zajęciom prowadzonym na tych obiektach przez nauczycieli, trenerów, czy animatorów sportu.

Program „Aktywna Szkoła”  zakłada realizację następujących zadań, na które gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie:

1.”Aktywny Weekend” – wspieranie działań sportowych na terenie szkolnych obiektów sportowych w tygodniu oraz w weekendy

2.”Aktywny Orlik” – wspieranie działań aktywizujących, prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych (np. Orlik)

Zajęcia w ramach „Aktywnego weekendu” będą odbywać się na obiektach sportowych umiejscowionych przy:

  1. Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej
  2. Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Reca w Siedliskach
  3. Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach

„Aktywny weekend” zakłada również dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.

Zajęcia w ramach „Aktywny Orlik” będą odbywać się na obiekcie „Orlik 2012”, przy szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

Realizacja zajęć w ramach nowych programów rozpocznie się od jutra tj. 3 maja 2024 roku. Zapraszamy!

Harmonogramy zajęć – MAJ 2024 r.: